Interpellation om regionens beredskap avseende material

Interpellation RV191981

Datum

2019-12-04

Författare

Heidi-Maria Wallinder (V)

Heidi-Maria Wallinder (V) ställer följande frågor i interpellationen:

  • stämmer det att Varuförsörjningen avrådde regionerna att bunkra material inför leverantörsbytet?
  • reagerade du mot att regionerna inte skulle få göra det?
  • om ja, på vilket sätt?
  • kommer du att verka för att Region Västmanland inrättar ett beredskapslager?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-02-18 § 25

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av