Interpellation om dåligt fungerande sänghissar på Västmanlands sjukhus Västerås

Interpellation RV191977

Datum

2019-12-03

Författare

Janeth Persson (SD)

Janeth Persson (SD) ställer följande fråga i interpellationen:

  • har konsekvensen av dåligt fungerande hissar påverkat patientverksamheten samt patientsäkerheten gällande operationer, undersökningar, röntgen mm som fått ställas in i väntan på patienter?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-02-18 § 25

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av