Interpellation om motionssvar arbetstidsmodell 80-90-100

Interpellation RV191943

Datum

2019-11-28

Författare

Hans Jansson (V)

Hans Jansson (V) ställer följande frågor i interpellationen:

  • arbetar minoritetsstyret redan med införandet av modellen?
  • i så fall var, när och hur?
  • ansågs motionen vara bra men att tillfället inte är det rätta?
  • när är i så fall rätt tillfälle?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-02-18 § 25

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av