Interpellation om status på datorerna i Region Västmanland

Interpellation RV191867

Datum

2019-11-18

Författare

Ingvar Jonsson (SD)

Ingvar Jonsson (SD) ställer följande frågor i interpellationen:

  • har regionen fullständig kontroll på våra datorer ute i verksamheterna, för att undvika och eliminera att en sådan händelse skall uppstå?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-02-18 § 25

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av