Interpellation om läkemedelsförskrivningen till patienter via Nätläkare

Interpellation RV191757

Datum

2019-10-23

Författare

Mohammed Rashid (M)

Nyckelord

nätläkare

Mohammed Rashid (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  •  Hur säkerställer primärvården i Region Västmanland att patienter får rätt mediciner och rätt mängd av mediciner vid kontakt med läkare via nätet?
  • Vilken uppföljning sker av läkemedelsförskrivningen från nätläkare?
  • Vilka krav ställs på att nätläkare ska ansluta sig till NPÖ eller annan lösning för att få till stånd en tillfredsställande journalföring mellan vårdgivarna?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-02-18 § 25

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av