Interpellation angående listning på vårdcentraler

Interpellation RV191680

Datum

2019-10-10

Författare

Anna Nygren (M)

Anna Nygren (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  • vad avgör vilken vårdcentral en nyinflyttad västmanlänning listas på?
  • hur stor andel av nyinflyttade västmanlänningar, exklusive asylhälsan, listas på offentliga respektive privata vårdcentraler under dem tre senaste åren?
  • hur många västmanlänningar väljer att lista om sig på ny vårdcentral på årsbasis?
  • vilken in formation får medborgarna i dag när dem passivt listas om sina valmöjligheter?
  • avser du att vidta några åtgärder för att fler västmanlänningar skall nyttja sin rätt att lista om sig, om ja, vad?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 19-11-19 § 147

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av