Etablering av sjukvårdsmottagning för hemlösa i Köping.

Motion LTV 120987

Datum

2012-10-15

Författare

Tomas Högström (M), Roy Cederbäck (KD), Birgitta Andersson (C), Helena Hagberg (L)

Nyckelord

hemlösa, Köping, sjukvårdsmottagning

Motionärerna föreslår:

  • att Landstinget Västmanland och Köpings kommun i samverkan utreder möjligheterna för en framtida sjukvårdsmottagning för hemlösa i Köping utifrån behov, kompetens och ekonomiska förutsättningar.

 

Landstingsfullmäktige beslutade 2014-02-19 § 12

  • att bifalla motionen.

        

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av