Interpellation angående regiondrivna vårdcentraler på intraprenad

Interpellation RV191835

Datum

2019-11-06

Författare

Heidi-Maria Wallinder (V)

Heidi-Maria Wallinder (V) ställer följande frågor i interpellationen:

  • har styret undersökt intresset för intraprenad bland vårdcentralernas 450 anställda?
  • vilka möjligheter till stöd och fortbildning kommer personalen att erbjudas?
  • på vilket sätt påverkas förutsättningarna för en jämlik vård i regionen?
  • har det gjorts någon konsekvensanalys av hur regionen administrativt kan påverkas?
  • kan det här ses som ett första steg mot ytterligare privatiseringar av vården?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-11-19 § 147

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av