Interpellation angående VFU för sjuksköterskestudenter anordnat via MDH

Interpellation RV182040

Datum

2018-12-01

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Stephanie Bruksgård (M) ställer följande fråga i interpellationen:

  • är ni beredda att verka för fler sjuksköterskestudenter som studerar vid Mälardalens Högskola i Västerås skall kunna göra sin VFU i Västmanland?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-12-12 §53

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av