Interpellation angående journalsystemet Cosmic

Interpellation RV182039

Datum

2018-12-01

Författare

Anna Nygren (M)

Anna Nygren (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • hur mycket extra tid lägger läkarna på administration istället för patientmöten på grund av Cosmic?
  • vilka åtgärder gör ni för att förbättra patientsäkerheten kopplat till Cosmic och göra Cosmic mer användarvänligt?
  • hur påverkar Cosmic vårdköerna/tillgängligheten till vården och vilka åtgärder vidtar ni för att minska denns negativa påverkan som beskrivits ovan?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-12-12 §53

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av