Interpellation om telefontider

Interpellation RV181987

Datum

2018-11-21

Författare

Ingvar Nordén (KD)

Ingvar Nordén (KD) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • stämmer det att patienttrycket är så extraordinärt att personalen inte hinner svara på utlovad telefontid?
  • anser du att den medicinska patientsäkerheten hotas?
  • är du beredd att verka för att extraordinära insatser görs så att kliniken kan få igång fungerande telefontider?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-12-12 § 53

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av