Interpellation angående privata vårdaktörer

Interpellation RV182028

Datum

2018-11-29

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Mikael Andersson Elfgren ställer följande frågor i sin interpellation:

  • anser minoritetsstyret att vinstdrivande privata vårdaktörer är en tillgång för Västmanland?
  • vilka åtgärder avser du vidta för att öka vårdföretags möjligheter att etablera sig och verka i Västmanland?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-12-12 §53

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av