Interpellation om förändringar i LOU

Interpellation RV182008

Datum

2018-11-26

Författare

Hans Jansson (V)

Hans Jansson (V) ställer följande frågor i sin  interpellation:

  • har du för avsikt att politiskt besluta att Region Västmanland utnyttjar den möjlighet som lagändringen ger?
  • om inte, hur motiverar du det?
  • om ja, när fattas beslut?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-12-12 § 53

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av