Interpellation angående ansvar för frågor om jämlikhet, jämställdhet och mångfald

Interpellation RV181929

Datum

2018-11-14

Författare

Heidi-Maria Wallinder (V)

Heidi-Maria Wallinder (V) ställer följande frågor i interpellationen:

  • vad är anledningen till att inget av regionråden ansvarar för dessa områden?
  • anser inte den styrande minoriteten att dessa frågor behöver prioriteras?
  • hur kommer ni politiskt att säkerställa att det viktiga arbetet med jämställdhet och mångfald fortsätter?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-12-12 §53

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av