Interpellation angående fast vårdkontakt

Interpellation RV181928

Datum

2018-11-14

Författare

Hans Jansson (V)

Hans Jansson (V) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • vad finns det för lösning på bemanningsproblematiken som inte varit känd sedan tidigare?
  • när har alla kroniker i Region Västmanland en fast läkarkontakt på vårdcentralerna?
  • finns det någon beräknad kostnad för att rekrytera specialister i allmänmedicin?
  • är fast läkarkontakt överordnat att ha en fast vårdkontakt?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-12-12 § 53

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av