Vaccination av spädbarn mot hepatit B.

Motion LTV 120483

Datum

2012-05-11

Författare

Roy Cederbäck (KD), Malin Gabrielsson (KD), Ingvar Nordén (KD), Anna-Lena Henriksson (KD)

Nyckelord

hepatit B, spädbarn, vaccination

Motionärerna föreslår att Landstingsfullmäktige beslutar:

  • att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att kunna erbjuda gratis vaccination mot hepatit B till alla spädbarn.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-04-14 § 52

                                *  att anse motionen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av