Interpellation om antalet regionråd

Interpellation RV181906

Datum

2018-11-12

Författare

Johanna Ritvadotter (V)

Johanna Ritvadotter (V) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • Finns indikatorer på att det verkligen behövs en utökning av regionråden?
  • Hur kommer det sig att den ökningen sker nu, efter valet istället för före?
  • Vad sparas det in på i och med denna ökning?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-12-12 § 53

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av