Interpellation angående etablering av lågtröskelmottagning

Interpellation RV181891

Datum

2018-11-12

Författare

Hans Jansson (V)

Hans Jansson (V) ställer följande frågor i interpellationen:

  • När startar verksamheten?
  • Var ska den lokaliseras?
  • Kommer du att följa upp att det fattade beslutet verkställes?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-12-12 § 53

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av