Interpellation angående väntetider inom Barn- och ungdomspsykiatrin

Interpellation RV 181831

Datum

2019-11-01

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Mikael Andersson Elfgren (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • vilka åtgärder avser du vidta för att säkerställa att BUP uppfyller vårdgarantin?
  • när kommer BUP att uppfylla vårdgarantin?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-11-21 §134

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av