Interpellation angående obetalda patientavgifter

Interpellation RV181890

Datum

2018-11-12

Författare

Anna Nygren (M)

Anna Nygren (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • vilka typer av behandlingar /besök är det som resulterar i obetalda fakturor
  • är någon/några patientgrupper /åldersgrupper överrepresenterade?
  • ungefär hur stor andel av de förfallna patientavgifterna drivs in varje år?
  • vilka åtgärder för att minska obetalda avgifter avser du vidta?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-11-21 §134

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av