Interpellation angående genomlysningen av mödrahälsovården

Interpellation RV188888

Datum

2019-11-12

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Stephanie Bruksgård (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • varför ansågs en genomlysning nödvändig?
  • varför prioriterades en genomlysning, istället för personalens förslag på lösningar?
  • kände den dåvarande majoriteten till denna genomlysning?
  • anser ansvarigt regionråd att 937 500 kr är väl använda pengar för denna genomlysning?

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av