Interpellation angående stängda vårdplatser på palliativa enheten

Interpellation RV181882

Datum

2018-11-09

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) ställer följande frågor i interpellationen:

  • Är det stängda vårdplatser på den palliativa enheten, eller är det enligt plan att färre vårdplatser än 15 ska vara öppna under 2018 och 2019?
  • Hur såg planeringen ut för att kunna bemanna den palliativa vården efter flytt till nya lokaler med höjda lokalhyror som en av flera konsekvenser?
  • Kommer styret vidta några åtgärder för att förbättra bemanningsläget på kort sikt så fler patienter i Västmanland ska få tillgång till specialiserad vård?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-11-21 § 134

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av