Interpellation angående väntetider inom Barn- och ungdomspsykiatrin

Interpellation RV181831

Datum

2018-11-01

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Mikael Andersson Elfgren (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  •  Vilka åtgärder avser du att vidta för att säkerställa att BUP uppfyller vårdgarantin?
  •  När kommer BUP att uppfylla vårdgarantin?

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-11-21 § 134

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av