Interpellation angående fritt sjukhusval

Interpellation RV191653

Datum

2019-10-07

Författare

Hans Jansson (V)

Hans Jansson (V) ställer följande frågor i interpellationen:

  • anser du att den föreslagna reformen kommer att gynna en jämlik och jämställd vård?
  • skulle reformen ge bättre förutsättningar för att genomföra en förstärkning av den nära vården?
  •  kommer du att verka för att Region Västmanland driver på ett införande av fritt sjukhusval?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-10-22 § 124

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av