Motion angående att skapa en fungerande primärvård i Västmanland

Motion RV181717

Datum

2019-10-15

Författare

Tomas Högström (M), Malin Gabrielsson (KD)

Tomas Högström (M) och Malin Gabrielsson (KD)  yrkar i motionen:

  •  att region Västmanland inleder arbetet med att organisera primärvården i bolagsform

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2018-11-21 § 123a

Fullmäktige beslutade 2019-11-19 § 142 att

Motionen anses besvarad. 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av