Motion angående att skapa en fungerande primärvård i Västmanland

Motion RV181717

Datum

2019-10-15

Författare

Tomas Högström (M), Malin Gabrielsson (KD)

Tomas Högström (M) och Malin Gabrielsson (KD)  yrkar i motionen:

  •  att region Västmanland inleder arbetet med att organisera primärvården i bolagsform

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2018-11-21 §123a

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av