Motion angående uteblivna besök inom hälso- och sjukvården

Motion RV191542

Datum

2019-09-12

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M), Anna Nygren (M)

Mikael Andersson Elfgren (M) och Annas Nygren (M) yrkar i motionen:

  • Region Västmanland dubblerar avgiften för uteblivna besök
  •  Region Västmanland redovisar kostnaden för uteblivna besök inom hälso- och sjukvården

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2019-10-22 § 114 a.

Regionfullmäktige beslutade 2020-09-15 § 92 att:

Motionens första yrkande avslås.
Motionens andra yrkande anses besvarat.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av