Clinical Innovation Fellowships vid Västmanlands sjukhus

Motion LTV 120808

Datum

2012-08-29

Nyckelord

innovation, kostnadseffektivitet

Motionärerna föreslår att landstingsfullmäktige beslutar:

  • att ge landstingsledningen i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta Clinical Innovation Fellowships, eller liknande projekt, inom Västmanlands sjukhus.

  • att inom ramen för detta söka samarbetspartners vid Mälardalens högskola, respektive Uppsala universitet.

        

       -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-09-18 § 100

                                  *  att anse motionen besvarad

       

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av