Interpellation angående brist på sjukvårdsmaterial

Interpellation RV191689

Datum

2019-10-11

Författare

Heidi-Maria Wallinder (V)

Heid-i-Maria Wallinder (V) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • anser du att varuförsörjningsnämnden har ställt tillräckligt höga kvalitetskrav vid senaste upphandlingen av förbrukningsartiklar?
  • vad ska Apotekstjänst göra för att kompensera regionerna?
  • är det akuta läget skäl nog för att häva avtalet med leverantören?
  •  hur kommer du att agera för att den här situationen inte ska upprepas i framtiden?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktige 2019-10-22 § 124

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av