Interpellation angående biljett-/avgiftssystem på VL:s bussar

Interpellation RV191652

Datum

2019-10-07

Författare

Hans Jansson (V)

Interpellanten Hans Jansson (V) ställer följande frågor i interpellationen:

  • känner du till att detta är ett problem?
  • uppfattar du att det är något som utgör ett problem?
  • kommer du att försöka åtgärda detta?
  • när och hur i så fall?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-10-22 §124a

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av