Interpellation angående beredningen för invånardialog

Interpellation RV191690

Datum

2019-10-11

Författare

Johanna Ritvadotter (V)

Johanna Ritvadotter (V) ställer följande frågor i interpellationen:

  • varför är rutinerna för att använda sig av invånardialog i beslutsprocesser fortfarande inte på plats efter fem år?
  • anser du att invånardialog är viktigt och att BID ska vara en resurs i detta?
  • i så fall, tänker du aktivt arbeta för att rutiner för invånardialog ges plats i årshjulet och i den långsiktiga planeringen?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-10-22 § 124

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av