Interpellation angående vårdmomsen

Interpellation RV191681

Datum

2019-10-10

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Mikael Andersson Elfgren (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  • om regeringens kompensation för vårdmomsen inte täcker kostnaden för privata vårdgivare i Västmanland, kommer Region Västmanland skjuta till medel för att nå full kompensation?
  • om inte, varför?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-10-22 § 124

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av