Interpellation angående folkbildning och konkurrens på ojämlika villkor på Tärna

Interpellation RV191673

Datum

2019-10-09

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Interpellanten ställer följande frågor i sin interpellation:

  • anser du att Tärna folkhögskola ska erbjuda kortkurser som konkurrerar med privata företag och ideella föreningar?
  • anser du att kortkurser som vattengymnastik,  yoga och styrketräning höjer bildnings- och utbildningsnivån i Västmanland?
  • vad kostar varje tillfälle, med personal, lokal och uppvärmning för att dessa kortkurser ska kunna hållas?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-10-22 §124b

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av