Motion om att införa regional koldioxidbudget

Motion RV191486

Datum

2019-08-30

Heidi-Maria Wallinder, Johanna Ritvadotter och Fredrik Stockhaus, samtliga (V) yrkar i motionen att

  • Region Västmanland tar initiativ till regional koldioxidbudget

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 20190917 § 93

 

Regionfullmäktige beslutade 2020-09-15 § 91 att:
Motionen anses besvarad.
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av