Motion ang att införa regional koldioxidbudget

Motion RV191486

Datum

2019-08-30

Heidi-Maria Wallinder, Johanna Ritvadotter och Fredrik Stockhaus, samtliga (V) yrkar i motionen att

  • Region Västmanland tar initiativ till regional koldioxidbudget

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 20190917 §93

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av