Motion angående behandla alla vårdcentraler lika

Motion RV191459

Datum

2019-08-27

Författare

Jenny Landernäs (M)

Jenny Landernäs (M) och Håkan Frejd (M) yrkar i motionen att:

  • Region Västmanland tar fram en ersättningsmodell som kompenserar privatdrivna vårdcentraler när dem regiondrivna går med underskott
  • Region Västmanland tar fram nya riktlinjer för konkurrensneutralitet mellan vårdcentraler
  • Region Västmanland vid kommande årsbokslut använder ovanstående modell för tt likvärdigt kompensera samtliga vårdcentraler i länet

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-09-17 §93

Regionfullmäktige beslutade 2020-06-16 §67 att:

Motionen anses besvarad.
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av