Motion angående värdighetsgaranti för regionens serviceresor

Motion RV191418

Datum

2019-09-19

Författare

Jenny Landernäs (M), Patrik Andrén (M)

Jenny Landernäs (M) och Patrik Andre'n yrkar i motionen att

  • Region Västmanland utarbetar rutiner och riktlinjer för en regional värdighetsgaranti gällande den särskilda kollektivtrafiken i Västmanland

Motionen har anmälts på regionfullmäktiges sammanträde 20190917 §93

Regionfullmäktige beslutade 2020-06-16 §66 att:
Motionen anses besvarad

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av