Motion angående att utreda förutsättningar för att tillämpa Borgholmsmodellen inom primärvården

Motion RV191397

Datum

2019-08-15

Författare

Janeth Persson (SD), Ingvar Jonsson (SD)

Ingvar Jonsson (SD) och Janeth Persson (SD) yrkar i motionen att:

  • utreda förutsättningar för att införa Borgholmsmodellen som ett pilotprojekt i Västmanland
  • efter två år utvärdera projektet
  • implementera Borgholmsmodellen om projektet faller väl ut

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 20190917 §93

Regionfullmäktige beslutade 2020-06-16 §65 att:
Motionen avslås
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av