Landsbygdssäkra politiska beslut i Landstinget Västmanland

Motion LTV 120945

Datum

2012-10-05

Nyckelord

landsbygd, regeringsbeslut, synliggöra

Motionärerna yrkar att Landstingsfullmäktige beslutar:

  • att Landstinget Västmanland inför landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut för att därigenom bidra till en hållbar utveckling på landsbygden

Landstingsfullmäktige beslutade 2014-02-19 § 11

  • att anse motionen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av