Motion angående att införa anställningsstopp för administratörer

Motion RV191393

Datum

2019-08-14

Författare

Tomas Högström (M)

Tomas Högström yrkar i motionen att:

  • anställningsstopp för administratörer vid centrala ledningsorgan införs i Region Västmanland

Motionen har ansmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-09-17 §93

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av