Motion angående förtroendemannaorganisationen inom Region Västmanland

Motion RV191384

Datum

2019-08-12

Författare

Hans Jansson (V)

Hans Jansson (V) yrkar i motionen att

  • utskotten skyndsamt avvecklas
  • möjlighet till fördjupad information för hela Regionstyrelsen ges

Motionen har anmälts vid fullmäktiges sammanträde 2019-09-17 §93

 

Fullmäktige beslutade 2019-10-22 § 122 att motionen avskrivs.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av