Motion angående förtroendemannaorganisationen inom Region Västmanland

Motion RV191384

Datum

2019-08-12

Författare

Hans Jansson (V)

Hans Jansson (V) yrkar i motionen att

  • utskotten skyndsamt avvecklas
  • möjlighet till fördjupad information för hela Regionstyrelsen ges

Motionen har anmälts vid fullmäktiges sammanträde 2019-09-17 §93

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av