Motion angående placera kunskap och innovation mitt i verksamheten

Motion RV191383

Datum

2019-08-12

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) yrkar i motionen att

  • Region Västmanland inom projektet för akutsjukhuset tar fram en plan, inklusive kostnader för etablering av en samlad plats och kreativ miljö på sjukhusområdet i Västerås för utbildning, forskning och innovation
  • utreda intresse och förutsättningar för ett utvecklingscenter inom sjukvård och/eller rehabilitering vid Köpings sjukhus

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-09-17 §93

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av