Motion angående digitala vård och svarstider

Motion RV191272

Datum

2019-07-10

Mikael Andersson Elfgren, Stephanie Bruksgård, Anna Nygren och Silvana Enelo-Jansson, samtliga (M) yrkar i motionen att:

  • Region Västmanlands digitala vårdkontakter via Vårdguiden skall besvaras enligt motsvarande regelverk som gäller för telefonkontakter
  • Region Västmanland mäter och redovisar väntetider till digital vård och digital kontakt med vården på samma sätt som tillgänglighet till telefonkontakt och fysiska besök mäts
  •  
  • Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 20190917 §93 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av