Motion angående drönare i framtidens sjukvård

Motion RV191269

Datum

2019-07-09

Författare

Jenny Landernäs (M)

Jenny Landernäs (M) yrkar i motionen att

  • Region Västmanland utreder på vilket sätt det är möjligt och lämpligt att använda drönare
  • det tas höjd för drönarkapacitet i om- och nybyggnationer av hälso- och sjukvårdsfastigheter

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-09-17 § 93

Regionfullmäktige beslutade 2020-09-15 § 90 att:

Motionen anses besvarad.
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av