Motion om att låta Region Västmanland bli en fristad för förföljda konstnärer

Motion RV20190610

Datum

2019-06-10

Författare

Johanna Ritvadotter (V)

Johanna Ritvadotter (V) yrkar i motionen att:

  • Region Västmanland blir medlem i ICORN och ansluter sig till Fristadsprogrammet
  • omfattningen och utformningen av arbetet med fristadskonstnärer i regionen utreds

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-09-17 §93

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av