Motion angående sexuell exploatering av barn och unga

Motion RV191045

Datum

2019-06-04

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Mikael Andersson Elfgren (M) yrkar i motionen att

  • Region Västmanland genom Liv och Hälsa Ung kartlägger omfattning av unga som har sex mot ersättning
  • Region Västmanland i det hälsofrämjande arbetet påbörjar arbetet för att minska antalet unga som har sex mot ersättning

Motionen har anmälts vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-09-17 §93

Regionfullmäktige beslutade 2020-06-16 §63 att:
Motionen bifalls.
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av