Interpellation om jämställd medicinsk behandling i Västmanland

Interpellation RV191496

Datum

2019-09-02

Författare

Hans Jansson (V)

Hans Jansson (V) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • anser du att det behövs mer genusforskning generellt?
  • om ja, har du för avsikt att driva på för att utveckla den västmanländska forskningen enligt ovan?
  • hur tänker du göra det?
  • om nej, hur motiverar du det?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-09-17 §106

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av