Interpellation om unga läkares och läkarstudenters situation

Interpellation RV191503

Datum

2019-09-04

Författare

Elisabeth Wäneskog (KD)

Elisabeth Wäneskog (KD) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • vilka fördelar finns med att ha en kortare AT-tjänstgöring?
  • på vilket sätt bemanning och ekonomi på klinikerna påverkas om AT-tjänstgöringen kortades till 18 månader?
  • vilken statistik eller information finns inom Region Västmanland om kränkande särbehandling gällande läkarstudenter
  • vas anser du skulle kunna göras i Västmanland för att förbättra arbetsmiljön för unga läkare och för läkarstudenter

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-09-17 §106

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av