Interpellation angående barns tillgänglighet till psykiatrisk vård

Interpellation RV191520

Datum

2019-09-06

Författare

Heidi-Maria Wallinder (V)

Heidi-Maria Wallinder ställer följande frågor i interpellationen:

  • varför är en så stor andel av remisserna till BUP felaktiga?
  • vad kan göras för att barn med lindriga problem ska få hjälp av första linjens vård
  • anser du att primärvården har tillräckliga resurser för att klara sitt uppdrag?
  • hur ska du politiskt verka för att barn som mår psykiskt dåligt ska få hjälp i rimlig tid?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-09-17 §106

  •  

 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av