Minskning av väntetiderna i specialistsjukvården

Motion LTV 120456

Datum

2012-05-03

Författare

Tomas Högström (M)

Nyckelord

specialistsjukvård, vårdkö, väntetid

Motionären Tomas Högström (M) föreslår:

  • att Landstinget Västmanland utreder möjligheten att införa valfrihetssystem enligt LOV inom specialistsjukvården.

  • att valfrihetssystem införs i första hand inom de områden där väntetiderna är längst.    

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-04-17 § 47

                                 *  att avslå motionen.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av