Interpellation angående utjämningssystemets konsekvenser för Västmanland

Interpellation RV191493

Datum

2019-09-02

Författare

Tomas Högström (M)

Tomas Högström (M) ställer följande frågor i interpellationen:

  • vad blir konsekvenserna av att Västmanland förlorar 200 miljoner genom förändringar i utjämningssystemet utöver det gällande sparbetinget på 400 miljoner kronor?
  • vilka förslag och åtgärder avser ni att lägga fram för att möta de negativa konsekvenserna med anledning av Stefan Lövens aviserade förslag?
  • när avser ni att lägga fram konkreta förslag på åtgärder?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-09-17 §106

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av