Interpellation om övergång från barn- till vuxenvård

Interpellation RV191475

Datum

2019-08-28

Författare

Johanna Ritvadotter (V)

Johanna Ritvadotter (V) ställer följande frågor i interpellationen:

  • finns det något slags gemensamt tänk och ansvarstagande kring ungdomar med kroniska sjukdomar mottagningar emellan?
  • hur vill du verka för att övergången från barn- till vuxenvård för ungdomar med kroniska sjukdomar underlättas?

Interpellationen har besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-09-17 §106

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av